เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ อย. เตือนใช้ยาอย่างระมัดระวัง หากแพ้ให้หยุด แต่ปรึกษาแพทย์ทันที

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ อย. เตือนใช้ยาอย่างระมัดระวัง หากแพ้ให้หยุด แต่ปรึกษาแพทย์ทันที

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ขอเตือนผู้บริโภคควรอ่านฉลาก วิธีการใช้ยา คําเตือนและข้อควรระวัง ของยาให้ละเอียดก่อนการใช้ยา เนื่องด้วยยาไอบูโพรเฟน เป็นยาในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

เปิดเผยว่า กรณีหญิงสาวซื้อ ยาแก้ปวด “ไอบูโพรเฟน” มารับประทานเพื่อรักษาอาการปวดฟันคุด และเกิดการแพ้ยาอย่างรุนแรงจนผิวหนังไหม้ จึงได้ออกมาแนะนำว่า ข้อบ่งใช้สําหรับบรรเทาอาการปวด ลดไข้ และแก้อักเสบ จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดหลัง ข้อต่ออักเสบ ปวดประจําเดือน และอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งเป็นยาที่มีผู้ใช้จํานวนมาก มีจําหน่ายในร้านขายยาหรือจ่ายในโรงพยาบาลทั้งรูปแบบยาเม็ด ยาน้ำ และยาทา

ทั้งนี้ ยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยาได้สูง ได้แก่ ยากันชัก ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ยาอัลโลพูรินอล (allopurinol) ยาแดพโซน (dapsone) ยาต้านรีโทรไวรัส (antiretroviral drugs) ยากลุ่มแก้ อักเสบฆ่าเชื้อ

ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้ควรสังเกตอาการของตนเองหลังรับประทานยา หากมีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิด การแพ้ยารุนแรง ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีผื่นแดงทั้งตัว หน้าบวม ปากบวม มีผื่นหรือแผลที่ปากหรือเยื่อบุที่อื่น ๆ มีอาการแสบ กดเจ็บที่ผิวหนัง มีตุ่มน้ำ ผิวหนังลอกหลุด มีจุดเลือดใต้ผิวหนัง หรือมีตุ่มหนองตามตัวอย่างรวดเร็ว

ควรหยุดใช้ยาและรีบมาพบแพทย์ทันที สําหรับผู้ที่มีอาการแพ้ยา ควรจดจําชื่อยาที่แพ้ไว้เพื่อแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่แพ้หรือยาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กลับมาอีกแล้วสำหรับโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ระดับอําเภอ” ที่ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเป็นล็อตที่ 4 แล้ว ซึ่งถือเป็นล็อตพิเศษที่ลงไปถึงระดับอำเภอทั่วประเทศครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค. 63

ทั้งนี้ การลดราคาจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 เริ่มต้นก่อนใน 45 จังหวัด 45 อำเภอทั่วทั้งประเทศ โดยสถานที่จัดงานอาจจะเป็นที่ที่ว่าการอำเภอ หรือศาลากลางจังหวัด หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ

ดูท่าว่าเรื่องราวจะยังไม่จบง่ายๆ จากกรณีดราม่าร้อนแรงระหว่าง เอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในเรื่องของกฎหมายข่มขืน โดยทั้งคู่ได้โต้ตอบกันไปมาแบบไม่มีใครยอมใครในโซเขียล จนบุ๋มก็เตรียมฟ้องปารีณาด้วยข้อหาหมิ่นประมาท และจะนำเงินที่ได้ไปเลี้ยงสุนัขจรจัดทั่วประเทศ ทางปารีณาเองก็จะฟ้องกลับเช่นกัน และยังท้าให้บุ๋มลงสมัครส.ส. อีกด้วย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารรอบ อนุสาวรีย์ชัย

10 มิถุนายน – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดพื้นที่ภายในบริเวณรัศมี 300 เมตร จากจุดกึ่งกลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งอยู่ในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างที่มีสีและวัสดุของผนังภายนอกอาคารและสีของหลังอาคารเป็นสีอื่นที่มิใช่อาคารที่มีสีและวัสดุ ดังต่อไปนี้

(1) สีของผนังภายนอกอาคารเป็นโทนสีครีม

(2) สีของหลังคาอาคารเป็นโทนสีเทาเข้ม

(3) วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคารหรือตกแต่งผิวของผนังภายนอกอาคารเป็นวัสดุไม่สะท้อนแสงหรือมันวาว

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาสนสถาน หรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม

ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ห้ามบุคคลใดดัดแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 1

ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่การดัดแปลงอาคารดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) สีของผนังภายนอกอาคารเป็นโทนสีครีม

(2) สีของหลังคาอาคารเป็นโทนสีเทาเข้ม

(3) วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคารหรือตกแต่งผิวของผนังภายนอกอาคารเป็นวัสดุไม่สะท้อนแสงหรือมันวาว สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง